การตรวจยีน

“ยีน” คือรหัสพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด มนุษย์เราก็มีรหัสพันธุกรรมนี้อยู่ในร่างกาย โดยยีนจะควบคุมลักษณะการแสดงออกของคนให้มีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นสีผิว เส้นผม ความสูง รวมถึงการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ หรือแม้แต่ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคก็ล้วนเป็นผลมาจากยีนทั้งสิ้น ซึ่งในปัจจุบันมีเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ที่สามารถบ่งชี้ถึงความเสี่ยงของการเกิดโรคร้ายจากการตรวจรหัสพันธุกรรมของร่างกาย หรือที่เรียกว่า การตรวจยีน หรือ Gene Test

 

การตรวจยีน (Gene Test) คืออะไร?

การตรวจยีน (Gene Test) หรือ การไขรหัสพันธุกรรม เป็นการตรวจหาความผิดปกติของยีนในร่างกายที่ลงลึกถึงระดับดีเอ็นเอ สามารถตรวจหาความเปลี่ยนแปลงหรือการกลายพันธ์ของยีนได้อย่างแม่นยำ หรือพูดอีกอย่างนึงว่า คือการทำนายอนาคตสุขภาพของตัวเรานั่นเอง ช่วยให้เราวางแผนการดูแลตนเองและหาแนวทางป้องกันการเกิดโรคของแต่ละบุคคลได้อย่างถูกต้อง

 

การตรวจยีน (Gene Test) สำคัญอย่างไร?

ปัจจุบันนี้มีโรคร้ายต่าง ๆ ที่คร่าชีวิตคนเป็นจำนวน ไม่ว่าจะเป็น โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งเต้านม โรคหลอดเลือดหัวใจ และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งการตรวจยีนจะทำให้รู้ว่ามีความเสี่ยงที่เป็นโรคร้ายเหล่านี้หรือไม่ แม้ว่าพันธุกรรมของคนเราจะไม่เปลี่ยนแปลง เกิดมาอย่างไรก็จะเป็นอย่างนั้นไปตลอดชีวิต แต่เราสามารถรับมือและปรับการใช้ชีวิตให้ห่างไกลความเสี่ยงต่อโรคนั้น ๆ ได้

 

การตรวจยีน (Gene Test) มีประโยชน์อย่างไร?

เป็นการตรวจวัดสุขภาพและประเมินความเสี่ยงในระดับลึกที่สุด คือลงไปในระดับยีน ให้ผลการตรวจที่ละเอียดกว่าการตรวจสารเคมีในเลือด ซึ่งในปัจจุบันควรจะเลือกตรวจเฉพาะยีนที่มี Clinical Guideline หรือแนวปฏิบัติทางคลินิกจากทาง FDA สหรัฐอเมริกา เพื่อป้องกันปัญหาความไม่เข้าใจหรือข้อโต้แย้งในทางการแพทย์