Mesenchymal Stem Cell (MSC)

ห้องแล็บ เพาะเลี้ยงสเต็มเซลล์

Mesenchymal Stem Cell (MSC) คือ เซลล์ต้นกำเนิดที่ทำหน้าที่ทดแทนเซลล์ต่างๆในร่างกายที่เสื่อมสภาพหรือหมดอายุ

Cryo Stem Cell ของเรามีห้องปฎิบัติการเป็นของเราเองซึ่งให้บริการเกี่ยวกับสเต็มเซลล์ครบวงจร ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าปลอดภัยและได้มาตรฐาน

รับคัดแยก เลี้ยงเพิ่มจำนวนสเต็มเซลล์จากกระแสเลือดของตัวเอง

รับคัดแยก,เลี้ยงเพิ่มจำนวนสเต็มเซลล์จากไขกระดูก

รับเลี้ยงเพิ่มจำนวนสเต็มเซลล์จากไขมัน

รับเลี้ยงเพิ่มจำนวนสเต็มเซลล์จากเนื้อเยื่อสายสะดือ

รับฝากเพิ่มจำนวนสเต็มเซลล์

รับเลี้ยงเพิ่มจำนวน NK Cell

รับเก็บรักษาสเต็มเซลล์

รับฟื้นฟูสุขภาพด้วยสเต็มเซลล์