โปรแกรมตรวจสุขภาพ

การดูแลสุขภาพที่ดีที่สุด คือการป้องกัน!!  การตรวจสุขภาพก่อนป่วยมักถูกละเลยจากการทำงานและการใช้ชีวิตที่เร่งรีบ รู้ตัวอีกทีก็เป็นโรคร้ายแรงแล้ว การตรวจสุขภาพทั่วไปแบบผิวเผิน อาจไม่พบโรคร้ายแรงแอบแฝง  ต้องอาศัยการตรวจวินิจฉัยแบบละเอียด  เพื่อการป้องกันและแก้ไข ได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น

 

โปรแกรมตรวจสุขภาพของเรา

  • บ่งชี้ปัญหาสุขภาพและสภาวะโรคที่เป็น
  • ประเมินปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคและวางแผนลดปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้
  • พร้อมให้คำแนะนำและส่งต่อเพื่อรักษาโรคที่ตรวจพบ
  • ให้คำแนะนำด้านโภชนาการและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี
  • ช่วยให้การดูแลสุขภาพสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นด้วยเวชศาสตร์ชะลอวัย